Hiện nay việc thuê đất lúa để trồng cam đã và đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Đất đai là một trong những loại tài sản đặc biệt, việc thuê và cho thuê nói riêng hay các hoạt động khác có liên quan đến đất đai đều bắt buộc phải thực hiện theo những thủ tục, hình thức do luật định. Tuy nhiên, trên thực tế những thủ tục này lại thường bị bỏ qua, dẫn đến phát sinh những tranh chấp về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *