Với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bất kì ai cũng có thể có lương hưu để đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động mà không nhất thiết phải là nhân viên Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *