Tất cả các loại hải sản ở 4 tỉnh miền Trung và 3 tỉnh mẫu chứng (Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu) đều không phát hiện bất kỳ mẫu nào có xyanua. Các chỉ số khác như thủy ngân, cadimi, chì, crom, asen và sắt trong hải sản đều năm trong giới hạn cho phép. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *