Ngày 12-4, Quốc hội khóa 13 đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 11, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán nhà nước.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội khóa 13 đã làm tròn trọng trách ban hành Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình trong nước, ngoài nước có nhiều biến động, thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của nhân dân, bộ máy nhà nước đã kế thừa, phát huy thành quả của các khóa trước, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 với trên 93,5% đại biểu tán thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *