Tại Australia, ước tính mỗi năm nông dân đã vứt bỏ khoảng 25% số nông sản mà họ thu hoạch được do chúng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về thẩm mỹ của các siêu thị và những nhà bán lẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *