Xem phiên bản di động
    

‘Những ngày lịch sử’

71 năm Quốc khánh: Sức sống vô song của chính quyền dân chủ nhân dân

71 năm Quốc khánh: Sức sống vô song của chính quyền dân chủ nhân dân

Ngày 3/9/1945, một ngày sau khi diễn ra Lễ Tuyên ngôn Độc lập, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ Lâm thời.

Võ Nguyên Giáp – Vị tướng tài hoa và nhà khoa học mẫu mực

Võ Nguyên Giáp – Vị tướng tài hoa và nhà khoa học mẫu mực

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra trong gia đình yêu nước, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Lớn lên, ông tham gia hoạt động cách mạng, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện. Tuy chưa qua trường đào tạo quân sự chính quy nào, bằng ý chí và nghị lực của mình, được đồng đội và nhân dân giúp đỡ, Võ Nguyên Giáp đã trở thành vị tướng tài hoa và nhà khoa học mẫu mực.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của đường lối gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của đường lối gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội

Cách mạng tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lòa nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cách mạng tháng Tám đập tan ách thống trị của thực dân Pháp trong 87 năm, lật đổ chế độ phong kiến mấy nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nghĩa Đảng – tình dân trong Cách mạng tháng Tám

Nghĩa Đảng – tình dân trong Cách mạng tháng Tám

Nghĩa Đảng, tình dân từ cuộc cách mạng tháng Tám mùa thu ấy mãi mãi là một giá trị nhân văn tuyệt đỉnh về sự yêu thương, gắn bó, đùm bọc của nhân dân với Đảng; đồng thời minh chứng một cách sinh động về sức mạnh của quần chúng nhân dân trở thành vô địch khi có một đảng tiên phong tổ chức và lãnh đạo để tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Kết quả quá trình bền bỉ chuẩn bị các điều kiện cho tổng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với việc chủ động nắm bắt thời cơ, huy động toàn thể các tầng lớp nhân dân đứng lên dành chính quyền đưa đến thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ý nghĩa lịch sử của nó đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa thời đại.

Tấm lòng của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sỹ

Tấm lòng của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sỹ

Kỷ niệm ngày 27/7 đầu tiên (1947), Bác viết thư căn dặn Ban Tổ chức: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào…Vì vậy Tổ quốc và đồng bào phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Ngày 27/7 là dịp để đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái, thương mến thương binh.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Giá trị lịch sử và hiện thực

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Giá trị lịch sử và hiện thực

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 17/7/1966, trong Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”

Phát huy truyền thống anh hùng, mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Phát huy truyền thống anh hùng, mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12-7-1946 – 12-7-2016), được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chăm lo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, các bộ, ban, ngành, địa phương phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng An ninh nhân dân (ANND) Việt Nam đã lập nhiều chiến công hiển hách, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bản tin trưa (04/07/2016)

Bản tin trưa (04/07/2016)

40 năm Sài Gòn – Gia Định mang tên thành phố Hồ Chí Minh: Vững bước theo Người

40 năm Sài Gòn – Gia Định mang tên thành phố Hồ Chí Minh: Vững bước theo Người

Trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã trải qua biết bao cuộc hành trình, và vùng đất Sài Gòn – Gia Định năm xưa, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay chính là điểm xuất phát, điểm khởi đầu của cuộc hành trình vĩ đại đi tìm chân lý, tìm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam.