Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ các hoạt động của ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an thành phố Hà Nội vừa ra thông báo mới nhất về phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *