Chỉ còn ít ngày nữa, ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Ngoài đường phố thủ đô được trang hoàng rực rỡ thì Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi sẽ diễn ra Đại hội cũng đã hoàn tất các công việc chuẩn bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *