Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *