Đánh cắp số phận

Ngày thứ tư ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng nay, các đại biểu làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII và nghe báo cáo của BCH Trung ương khoá XII về công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XIII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *