Đánh cắp số phận

Hôm nay, ngày làm việc chính thức thứ tư của ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đẳng, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận về công tác nhân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *