ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1-2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội. Trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tuổi trẻ Vĩnh Long cũng đã dành trọn niềm tin, sự kỳ vọng về kỳ ĐH thành công rực rỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *