Đánh cắp số phận

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhiều loại nông thủy sản của Việt Nam, việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp siết chặt, kiểm soát dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Đặc biệt là hoạt động thông quan hàng nông sản qua các cửa khẩu tại biên giới phía Bắc, bên cạnh đó, Trung Quốc tuy là thị trường xuất khẩu lớn, nhiều tiềm năng nhưng cũng đã đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Do đó cần phải thay đổi cách tiếp cận, chuyển nhanh sang thương mại chính quy để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông thủy sản sang thị trường lớn này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *