Sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL đang đối mặt với 03 thách thức lớn là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu hướng tiêu dùng. Thành công của ngành hàng lúa gạo những năm gần đây cho thấy thực tế sản xuất đang mở ra nhiều triển vọng để giải quyết hài hòa các thách thức trên. Trong đó, canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính hiện được Bộ NN&PTNT chú trọng nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, tăng chất lượng, nâng cao giá trị, nâng tầm gạo Việt Nam trên thị trường xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *