Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố Quy trình và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa làm công cụ chính thức để hiện thực hóa các mục tiêu giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm lượng khí phát thải, đẩy nhanh chuyển đổi xanh trong canh tác lúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *