Tháng 3 hằng năm được chọn là tháng thanh niên, là thời điểm để các tổ chức Đoàn triển khai đồng loạt nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *