Đồng bằng sông Cửu Long được xác định là vựa lúa gạo; vựa trái cây; vựa thủy sản lớn nhất cả nước, với dân số chiếm khoảng 1/5 tổng dân số cả nước. Người dân đồng bằng sông Cửu Long sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, có sức đóng góp đến 20% GDP của cả nước hàng năm… Tuy nhiên, thu nhập bình quân của người dân khu vực này luôn thấp hơn thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Nơi đây luôn có tỉ lệ người nghèo cao, nhất là ở khu vực nông thôn. Nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, trong những thập niên gần đây, công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long luôn được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu hướng đến là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ngay trên quê hương của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *