Dịch bệnh đã khiến xã hội có nhiều xáo trộn. Nhịp sống trong nhà – ngoài phố giờ đã hoán đổi cho nhau. Ai nấy đều hiểu rằng nếu không giữ kỷ luật phòng chống dịch ngay bây giờ thì hàng rào an toàn của chính gia đình mình sẽ bị phá vỡ. Vì thế, thực hiện đúng giải pháp 5K luôn là điều kiện hàng đầu để bảo vệ chính mình, gia đình và toàn xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *