“Chống dịch như chống giặc” đã trở thành khẩu hiệu hành động trên cả nước. Tỉnh Vĩnh Long đã nghiêm túc triển khai những biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt đối với những địa bàn tập trung đông dân cư các biện pháp phòng chống dịch cũng được thắt chặt. Hưởng ứng việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, người dân thành phố Vĩnh Long cũng đang chung sức chung lòng đảm bảo phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 không để lây lan trong cộng đồng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *