Xuất phát là một huyện vùng sâu, điều kiện đi lại hạn chế, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với nhiều nỗ lực và quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Tân đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *