Đánh cắp số phận

Năm 2008, huyện Bình Tân được thành lập. Là một huyện vùng sâu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, sau thời gian được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở Bình Tân ngày nay có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *