Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như chủ quyền biên giới biển đảo quốc gia cho ĐVTN, từ 23-24/5, huyện Đoàn Bình Tân, Vĩnh Long tổ chức chuyến hành trình “Biển đảo quê hương” tại huyện Côn Đảo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *