Thành lập vào năm 2008 trên cơ sở chia tách địa giới hành chính từ huyện Bình Minh cũ nên khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Tân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cùng những giải pháp hiệu quả và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Bình Tân đã hoàn thành mục tiêu đề ra và hướng tới xây dựng thành đơn vị nông thôn mới cấp huyện thứ hai trong tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *