Cùng với bưởi 5 roi Bình Minh, cam sành Tam Bình, chôm chôm Bình Hòa Phước…, khoai lang Bình Tân là nông sản chủ lực, thế mạnh nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long. Tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu từ vựa khoai lớn nhất khu vực, một số doanh nghiệp đã đầu tư sản phẩm chế biến từ khoai lang, góp phần phát triển giá trị cho loại nông sản này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *