Ngày 1/6, Đảng bộ Quân sự huyện Bình Tân tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *