Ốc sên là đối tượng gây hại nhiều loại cây trồng, chúng ăn phần non của cây như lá non, đọt non làm cây chậm phát triển, gây vết thương và tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập. Tuy nhiên, lâu nay nhiều bà con nông dân vẫn chưa quan tâm nhiều đến đối tượng nguy hiểm này nên chưa có quy trình quản lý phù hợp. Trong mùa mưa, ẩm độ cao là điều kiện thích hợp để ốc phát triển mạnh, nhân mật số nhanh. Do đó, bà con cần có giải pháp phòng trị kịp thời và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *