Điều kiện mưa nhiều, ẩm độ cao thích hợp cho nhiều mầm bệnh phát triển mạnh, lây lan nhanh và khó kiểm soát làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *