Phân hữu cơ có vai trò quan trọng trong canh tác cây trồng. Tuy nhiên, diện tích có sử dụng phân hữu cơ đúng kỹ thuật chiếm tỷ lệ còn thấp. Nguyên nhân chính là cho bà con nông dân chưa thật sự hiểu hết vai trò, cũng như chưa biết cách chọn lựa, sử dụng phân hữu cơ đạt hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *