Là một trong ba loại dinh dưỡng cây trồng hấp thu với lượng lớn, Đạm được bà con sử dụng để tạo năng suất cho cây. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, thực tiễn dùng phân đạm vô cơ hiệu quả chưa cao, do thất thoát lớn, thậm chí nhiều trường hợp thừa phân Đạm dẫn đến tăng chi phí thuốc BVTV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *