Lúa Hè Thu xuống giống trong điều kiện nắng nóng, thiếu nước, việc phòng trừ cỏ gặp nhiều khó khăn. Cỏ sót phải phun thuốc nhiều lần làm gia tăng chi phí. Bà con nông dân cần có những giải giải pháp gì để nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc trừ cỏ, kiểm soát cỏ dại và lúa cỏ tốt ngay từ đầu vụ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *