Bên bờ hạnh phúc

Thị trường lúa gạo đang trải nhiều biến động và trong suốt thời gian qua giá mặt hàng này luôn trong xu hướng tăng. Giá lúa tăng cao là tín hiệu vui giúp nâng cao thu nhập cho người trồng lúa. Đồng thời, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng lên, vừa là cơ hội để nâng cao giá trị xuất khẩu gạo, nhưng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Do đó, cần có giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến xuất khẩu để tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao hiệu quả lợi nhuận cho toàn chuỗi giá trị lúa gạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *