Những năm gần đây, tình trạng vườn cây suy kiệt do bộ rễ bị tổn thương đang ngày càng phổ biến. Đặc biệt, trong mùa mưa, ngập úng, các mầm bệnh trong đất có điều kiện phát sinh gây hại. Vì vậy, hiểu rõ đặc tính sinh trưởng của rễ cũng như những tác nhân gây tổn hại rễ để có giải pháp canh tác phù hợp là hết sức cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *