Phong trào chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đang diễn ra mạnh mẽ ở ĐBSCL. Dù chuyển đổi đúng với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Song, thực tiễn chọn lựa cây trồng khác thay thế lúa ở nhiều địa phương đang tồn tại nhiều bất cập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *