So với trước đây, những quy định liên quan đến việc tố giác, báo tin về tội phạm trong Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành đã có nhiều thay đổi. Một vài thay đổi nổi bật liên quan đến vấn đề này, trong đó có những quy định về quyền lợi của người dân khi tố giác, báo tin về tội phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *