Báo cáo chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức thực hiện là công cụ đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh, thành phố tại Việt Nam qua góc nhìn của doanh nghiệp, báo cáo PCI 2021 cho thấy nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã không còn giữ được điểm số và thứ hạng cao như các năm trước…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *