Tình hình dịch COVID-19 ở các địa phương vùng ĐBSCL được kiểm soát tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá thông suốt. Hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được khôi phục lại bình thường, góp phần phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, ĐBSCL cũng đang có nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế khi hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư nâng cấp, việc tiếp tục thực thi các cam kết cắt giảm thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do và định hướng quy hoạch tổng thể phát triển vùng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *