Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vấn đề đã được đặt ra từ nhiều năm nay nhằm thúc đẩy phát triển bền vững giữa các tỉnh, thành trong khu vực và với Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như cả nước. Bởi nếu liên kết tốt sẽ phát huy thế mạnh vùng nguyên liệu nông, thủy sản lớn nhất nước. Nhu cầu liên kết này hiện ngày càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh cả nước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ, đây cũng là vấn đề chính được thảo luận năm nay tại Diễn đàn Mekong Connect 2021 với chủ đề “Phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *