Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright thực hiện, đã được công bố tại thành phố Cần Thơ vào ngày 1/8 vừa qua. Báo cáo năm 2022 có chủ đề “Chuyển đổi mô hình phát triển và Quy hoạch tích hợp” được thực hiện trong bối cảnh ĐBSCL đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường… đến lựa chọn mô hình tăng trưởng khi kinh tế vùng đã phát triển đến ngưỡng. Cùng với đó, 13 tỉnh, thành ĐBSCL đang phải thiết lập lại quy hoạch, xây dựng lại chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội cấp tỉnh phù hợp với Quy hoạch tích hợp vùng đã được Chính phủ ban hành. Do vậy, vấn đề đặt ra là cần nhận diện được những thách thức, điểm nghẽn tăng trưởng, mô hình phát triển mới và các chính sách cần xây dựng để phát triển ĐBSCL theo đúng định hướng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *