Xem phiên bản di động
    

‘trạm y tế’

Bộ y tế khảo sát các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bộ y tế khảo sát các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở, Đoàn khảo sát của Bộ Y tế đã đến làm việc ở các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đây là hoạt động nằm trong dự án đào tạo nhân lực, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở.

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 03/10/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 03/10/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 13/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 13/08/2016)

Thời sự 18h30 (13/8/2016)

Thời sự 18h30 (13/8/2016)

Bản tin trưa (04/4/2016)

Bản tin trưa (04/4/2016)

Bản tin trưa (17/3/2016)

Bản tin trưa (17/3/2016)

Bản tin trưa (24/02/2016)

Bản tin trưa (24/02/2016)

Cần đào tạo người sử dụng các trang thiết bị y tế chuyên sâu tại trạm y tế

Cần đào tạo người sử dụng các trang thiết bị y tế chuyên sâu tại trạm y tế

Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các trạm y tế. Tuy nhiên, để khai thác và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị này trong khám chữa bệnh đòi hỏi phải có người đủ chuyên môn thực hiện.

Thời sự 11h (29/01/2015)

Thời sự 11h (29/01/2015)

Vĩnh Long 100% trạm y tế có bác sĩ phục vụ

Vĩnh Long 100% trạm y tế có bác sĩ phục vụ

Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức trong ngành y tế và tăng cường bác sĩ về xã phục vụ nên đến nay, Vĩnh Long đã phủ kín bác sĩ tại 109 trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh.