Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã  tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các trạm y tế. Tuy nhiên, để khai thác và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị này trong khám chữa bệnh đòi hỏi phải có người đủ chuyên môn thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *