Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức trong ngành y tế và tăng cường bác sĩ về xã phục vụ nên đến nay, Vĩnh Long đã phủ kín bác sĩ tại 109 trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *