Xem phiên bản di động
    

‘Nông nghiêp xanh’

Nông nghiệp xanh – Kỳ 5: Sản xuất xanh nâng cao giá trị trái cây

Nông nghiệp xanh – Kỳ 5: Sản xuất xanh nâng cao giá trị trái cây

Nông nghiệp xanh – Kỳ 4: Canh tác vườn theo hướng đa dạng hóa thị trường

Nông nghiệp xanh – Kỳ 4: Canh tác vườn theo hướng đa dạng hóa thị trường

Nông nghiệp xanh – Kỳ 3: Canh tác vườn trước cơ hội xuất khẩu

Nông nghiệp xanh – Kỳ 3: Canh tác vườn trước cơ hội xuất khẩu

Nông nghiệp xanh – Kỳ 2: Quản lý dịch hại tổng hợp trong đất vườn

Nông nghiệp xanh – Kỳ 2: Quản lý dịch hại tổng hợp trong đất vườn

Bạn nhà nông – Kỳ 176: Hữu cơ sinh học – Giải pháp nông nghiệp xanh

Bạn nhà nông – Kỳ 176: Hữu cơ sinh học – Giải pháp nông nghiệp xanh

Nông nghiệp xanh – Kỳ 1: Xu hướng phát triển nông nghiệp tương lai

Nông nghiệp xanh – Kỳ 1: Xu hướng phát triển nông nghiệp tương lai

Triển vọng từ mô hình nông nghiệp xanh

Triển vọng từ mô hình nông nghiệp xanh

Xu hướng sản xuất nông nghiệp ngày nay là nông nghiệp xanh, tức phải áp dụng các tiêu chuẩn Vietgap; Globalgap, sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học thay cho phân thuốc hóa học. Nông nghiệp xanh giúp an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng, giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Phóng sự: Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp xanh

Phóng sự: Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp xanh

Bản tin trưa (05/9/2016)

Bản tin trưa (05/9/2016)

Thời sự 11h (04/02/2014)

Thời sự 11h (04/02/2014)