Ngày nay, việc sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào phân – thuốc hóa học đang dần được loại trừ. Để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái, nhiều nông dân đã và đang hướng tới phương thức canh tác an toàn hơn. Thậm chí không sử dụng phân – thuốc hóa học, để thay thế bằng các giải pháp hữu cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *