Ngày nay, để nông nghiệp bắt kịp xu hướng thị trường, nhất thiết phải tổ chức lại sản xuất, với những phương thức mới. Để đạt được mục tiêu đó thì chính chủ thể sản xuất – tức người nông dân – cần phải có sự chuyển biến tương ứng, kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *