Xem phiên bản di động
    

‘Cánh đồng mẫu lớn’

Vĩnh Long: Trên 13.190 hộ nông dân tham gia dự án sản xuất lúa trong cánh đồng mẫu lớn

Vĩnh Long: Trên 13.190 hộ nông dân tham gia dự án sản xuất lúa trong cánh đồng mẫu lớn

Đây là kết quả được ghi nhận tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện dự án “Xây dựng mô hình, hỗ trợ nông dân trồng lúa trong cánh đồng mẫu lớn theo hướng cơ giới hóa và chứng nhận Vietgap giai đoạn 2011-2015” được Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng nay .

Bản tin trưa (28/4/2016)

Bản tin trưa (28/4/2016)

Thời sự 18h30 (11/01/2016)

Thời sự 18h30 (11/01/2016)

Cần phát huy liên kết “4 nhà” trong cánh đồng mẫu lớn

Cần phát huy liên kết “4 nhà” trong cánh đồng mẫu lớn

Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” là một trong những lời giải cho bài toán tăng hiệu quả liên kết “4 nhà”, giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa với giá cả ổn định và chất lượng cũng như giá cả đầu ra đảm bảo có lãi.

Thời sự 18h30 (07/01/2016)

Thời sự 18h30 (07/01/2016)

Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa – bước đột phá trong nông nghiệp

Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa – bước đột phá trong nông nghiệp

Với những ưu điểm: giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và ổn định đầu ra sản phẩm, mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang cho thấy hiệu quả .

Thời sự 18h30 (12/11/2015)

Thời sự 18h30 (12/11/2015)

Thời sự 11h (17/10/2015)

Thời sự 11h (17/10/2015)

Thời sự 11h (31/7/2015)

Thời sự 11h (31/7/2015)

Thời sự 11h (06/6/2015)

Thời sự 11h (06/6/2015)