Từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, năm nay ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng hạ tầng đồng ruộng cho cánh đồng mẫu lớn tại 5 xã: Tân An Luông (huyện Vũng Liêm), Mỹ Lộc (huyện Tam Bình), Hòa Phú (huyện Long Hồ), Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn) và Đông Thạnh (thị xã Bình Minh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *