Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của Tỉnh ủy Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thu hút đông đảo nông dân tham gia  sản xuất trong cánh đồng mẫu lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *