Với những ưu điểm: giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và ổn định đầu ra sản phẩm, mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang cho thấy hiệu quả . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *