Dịch COVID-19 ở nhiều nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngăn chặn có hiệu quả từ bên ngoài, để có thể nới lỏng bên trong nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển KTXH, là cách mà Việt Nam đang làm để sống chung với dịch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *