Thực hiện giãn cách xã hội, người dân phải mua dự trữ hàng hóa thiết yếu nhiều hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất, vận chuyển, cung ứng hàng hóa đến tay người tiêu dùng cũng gặp không ít khó khăn và phát sinh nhiều chi phí, giá cả nhiều loại tăng cao. Do đó, cần có những giải pháp hữu hiệu để kết nối cung ứng và kiểm soát giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong giai đoạn này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *